Vem kan vara med?

För att vara med i FitForChange så ska du:

  • Vara mellan 18-75 år.
  • Ha ett riskbruk av alkohol.
    (För kvinnor, mer än 9 standardglas per vecka eller mer än 3 glas vid ett och samma tillfälle. För män, mer än 14 standardglas per vecka eller mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle)
  • Inte redan vara igång med regelbunden träning. Du får som mest motionera 1ggr/vecka.
  • Vara boende i Stockholms Län.

Vill du vara med i FitForChange kan du inte samtidigt:

  • Vara förhindrad att utföra fysisk aktivitet på grund av sjukdom, smärta eller skada.
  • Ha pågående behandling för alkoholproblem eller ha problem med narkotika.
  • Vara gravid.

Uppdaterad av:

2018-08-20