Behandling

För att få svar på våra frågeställningar behöver vi dela in våra deltagare i grupper och jämföra dem sinsemellan. Du kommer därför slumpas till en av tre grupper och få behandling enligt ett särskilt upplägg under totalt 12 veckor.

I studien jämförs tre behandlingsalternativ:

1: Sedvanlig behandling. Du blir kontaktad av en rådgivare för information om vilka behandlingsalternativ som finns och hjälp med att välja något av dessa. Det kan då handla om behandling via internet, behandling på en specialistmottagning, behandling på en vårdcentral eller självhjälpsgrupper.

2: Yogaträning i grupp 3 ggr/vecka på gymkedjan SATS i Stockholm. Inför träningsstart får du en personlig introduktion på en av SATS anläggningar i centrala Stockholm. Därefter får du välja bland utvalda yoga-pass på den anläggning och de tider som passar dig. Medlemskapet är kostnadsfritt under denna period.

3: Konditionsträning i grupp 3 ggr/vecka på gymkedjan SATS i Stockholm. Inför träningsstart kommer du få en personlig introduktion på en av SATS anläggningar i centrala Stockholm. Därefter får du välja bland utvalda konditionspass på den anläggning och de tider som passar dig. Medlemskapet är kostnadsfritt under denna period.

Efter 12 veckor i studien och genomförd uppföljning kommer de som inte fått något av träningsalternativen i studien att erbjudas ett 12 veckors medlemsskap på SATS.

Det här begär vi av Dig:

Att du hjälper oss att få svar på våra frågeställningar genom att fylla i frågeformulär, lämna blodprover och genomföra konditionstester vid ett par tillfällen.

Baslinjemätning (studiestart)

Direkt efter att du inkluderats i FitForChange-studien får du fylla i våra frågeformulär samt göra ett konditionstest på cykel. Du kommer även få instruktioner för provtagning och bli tilldelad en rörelsemätare, som du ska bära under en veckas tid. Allt som allt räknar vi med att ditt första möte med oss tar 2-3 timmar.

3-månaders uppföljning

Efter 12 behandlingsveckor får du en tid på Riddargatan 1 för ett personligt besök. Då får du återigen fylla i frågeformulär, göra ett konditionstest och lämna prover. Några av er kommer vi även vilja intervjua om era erfarenheter av den behandling ni fått.

Uppdaterad av:

2018-02-13