Bakgrund

Många som upplever att de dricker för mycket alkohol (riskbruk) vet att det inte är särskilt bra för hälsan. Orsakerna till att vilja genomföra en förändring kan vara många: hälsoskäl, sociala skäl, eller något annat. Men många drar sig för att söka hjälp för att ändra sina alkoholvanor. Det finns såklart flera orsaker till det men vi tycker det är viktigt att fler som önskar kan få hjälp. Ett sätt för att öka den möjligheten är att bredda behandlingsutbudet.

Vi vet från forskning att personer med riskbruk av alkohol ofta är intresserade av att träna och att de kan dra nytta av fysisk aktivitet. Regelbunden träning är bra för den fysiska hälsan och konditionen i allmänhet, därtill har träning en positiv effekt på sinnesstämning samt minskar stress och ångestbesvär. Besvär som kan försvåra en förändring av alkoholvanor. Både konditionsträning och yoga har studerats som komplement till alkoholbehandling och båda träningsformerna har visat lovande resultat men om enbart träning kan leda till minskat drickande är dock ännu inte visat. Några av frågorna vi söker svar på i FitForChange-studien är:

  • Vilken effekt har regelbunden motion på alkoholvanor i jämförelse med sedvanlig behandling?
  • Hur påverkar regelbunden motion hälsan, både kroppsligt och psykologiskt, hos den som har riskabla alkoholvanor?

Uppdaterad av:

2018-01-30