Vanliga frågor

Här kan du finna svar på vanliga frågor gällande FitForChange-studien.

Om du inte hittar svar på din fråga här är du välkommen att kontakta oss på telefon: 072-451 99 51 eller e-post: fitforchange.slso@sll.se

Är jag anonym?

Ja, all information vi får av dig hanteras under sekretess. Ingen utomstående kommer kunna veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. De uppgifter vi samlar in om dig är personuppgifter, civilstånd, kontaktuppgifter samt svar på frågeformulär och tester. Dessa uppgifter kommer att kodas och endast behandlas av oss inom forskargruppen.

 

Varför måste vi veta så mycket?

Ett av FitForChange-studiens syften är att förstå vilka effekter fysisk aktivitet har på alkoholbegär och akoholkonsumtion. Vi vet att många faktorer, både fysiska, psykiska och sociala påverkar alkoholvanorna. Dina svar blir därför viktiga för att ge oss möjlighet att utveckla nya metoder, inklusive nya inrättningar för behandling och kunna förenkla möjligheten till förändring.

Oavsett om du tycker behandlingen i studien varit bra eller dålig, spelar just dina svar en viktig roll.

 

Vad händer med mina svar?

Studiens resultat presenteras med hjälp av statistik på gruppnivå. Enskilda svar från deltagare kommer inte presenteras och kunna härledas till dig som person. Resultatet kommer att publiceras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt på olika nationella och internationella seminarium och konferenser.

Vi kommer även presentera en sammanfattning av resultatet här på hemsidan, så att du som möjliggör denna studie kan läsa om resultatet. För intresserade kommer vi också länka till de publicerade artiklarna.

 

Går det att avbryta?

Att delta i FitForChange-studien är helt frivilligt. Vill du avbryta ditt deltagande i studien så kontakta Victoria vår studiekoordinator på telefon: 072-451 99 51 eller e-post: fitforchange.slso@sll.se

För oss i projektgruppen är det intressant att veta hur det gått för dig oavsett om du fullföljt behandlingsprogrammet du slumpats till eller inte. Som deltagare i FitForChange-studien kan du därför avbryta din behandling men ändå komma på din uppföljning vid 3 månader.

 

Kan behandlingen vara skadlig?

Nej, efter att ha granskat forskningen inom detta område har vi inte funnit några negativa händelser till följd av de behandlingsformer som FitForChange-studien innehåller.

Uppdaterad av:

2018-01-19