Är du mellan 18-75 år, vill förändra dina alkohol(o)vanor och inte kommit igång med träning, då är kanske FitForChange-studien något för dig?

FitForChange är en behandlingsstudie som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och idrottshögskolan. FitForChange-studien är godkänd av den Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Att delta i forskningsstudien är kostnadsfritt förutom eventuella besök inom hälso- och sjukvården, då utgår sedvanlig patientavgift och frikort gäller. Intresserad och nyfiken på att veta mer? Välkommen att kontakta oss på FitForChange.